Polityka prywatności, RODO, Ciasteczka 

WPROWADZENIE 

1. Prywatność odwiedzających moją stronę internetową jest dla mnie bardzo ważna i dokładam wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robię z Twoimi danymi osobowymi. 

2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na mojej stronie pozwala mi na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na mojej stronie. 

3. Administratorką niniejszej strony jest Monika Doedée, Office 60404, PO Box 26965, Glasgow, G1 9BW, United Kingdom 

4. Jeśli masz pytania dotyczące polityki prywatności skontaktuj się:  monika@ministerstwozmianwewnetrznych.com

INFORMACJE 

1. Google Analitics  

Korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak: 

A) wyświetlone przez Ciebie podstrony 

B) czas, spędzony przez Ciebie na stronie oraz przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami 

W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie. 

2. Facebook Pixel 

Korzystam z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka.  

3. Media społecznościowe i platformy 

Zapewniam możliwość udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcję profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN oraz platformy podcastowe tj. Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcast, Pocket Casts, Overcast, Lecton, Groove Podcast, Amazon. 

4. Filmy i dźwięki 

Osadzam na stronach wideo z serwisu YouTube oraz nagrania audio z serwisu SoundCloud. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy Soundcloud Limited. Cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. 

5. Komentarze na blogu 

Korzystam z systemu komentarzy Disqus, który wykorzystuje pliki cookies. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z plików cookies Disqus. 

TWOJE DANE OSOBOWE 

1. RODO  

Podstawy prawne RODO przyznają Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: 

⦁ prawo dostępu do danych osobowych, 

⦁ prawo do sprostowania danych osobowych, 

⦁ prawo do usunięcia danych osobowych, 

⦁ prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

⦁ prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, 

⦁ prawo do przenoszenia danych, 

⦁ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

⦁ prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś. 

2. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.  

3. Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

4. Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że skontaktujesz się ze mną pod adresem email podanym na początku niniejszej Polityki Prywatności. 

5. Bezpieczeństwo 

Twoje dane osobowe traktowane są poufnie oraz chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

6. Odbiorcy danych 

A) Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług  

B) Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa 

C) Z uwagi na korzystanie z usług Google oraz systemu Mailchimp , Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach.   

7. Google oraz Mailchimp, przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. 

8. Podmioty  

1. Smarthost sp.z.o.o.– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej, 

2. Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google, 

3. The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, United States. – w celu korzystania z systemu mailowego Mailchimp, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe, jeżeli zapiszesz się do newslettera, 

4. osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych. 

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane: 

a) informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny; 

b) informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie; 

c) informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w mojej witrynie internetowej; 

d) informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w mojej witrynie — na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzin, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia; 

e) informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji moich e-maili lub newslettera; 

f) informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na mojej stronie internetowej; 

g) informacje, które są generowane podczas korzystania z mojej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz; 

h) informacje publikowane na mojej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów; 

i) informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do mnie e-mailem lub za pośrednictwem mojej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane; 

j) Wszelkie inne dane osobowe, które mi przesyłasz. 

2. Zanim ujawnisz mi dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami 

KORZYSTANIE Z TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe przesłane do mnie za pośrednictwem mojej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich warunkach mojej witryny. Mogę wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu: 

a) administrowania moją stroną internetową; 

b) personalizowania mojej strony internetowej dla Ciebie; 

c) przesyłania niemarketingowej komunikacji; 

d) wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłaś/eś; 

e) wysyłania mojego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłaś/eś (możesz mnie w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera); 

f) przesyłania informacji marketingowych dotyczących mojej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które moim zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz mnie o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych); 

g) dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o moich użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji); 

h) zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z moją witryną; 

i) zapewnienia bezpieczeństwa mojej strony internetowej i zapobieganie oszustwom; 

j) weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z mojej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem mojej prywatnej usługi przesyłania wiadomości); i 

k) innych zastosowań. 

2. Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w mojej witrynie, opublikuję je i wykorzystam w inny sposób zgodnie z udzieloną mi licencją. 

3. Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na mojej stronie internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie. 

4. Nie będę bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego. 

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Mogę ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim moim pomocnikom, lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”. 

Mogę ujawniać Twoje dane osobowe: 

a) w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa; 

b) w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi; 

c) w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony moich praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom); 

d) wszelkim osobom, które wedle mojej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych 

2. Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będę udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika. 

ZACHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. W Niniejszej Sekcji określiłam moje zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania moich zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych. 

2. Dane osobowe, które przetwarzam w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów. 

3. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji  zachowam dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe: 

a) w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa; 

b) jeśli uważam, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; i 

c) w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom). 

CELE ORAZ CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA 

1. Newsletter 

a) Jeżeli chcesz zapisać się na newsletter, musisz przekazać mi swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się na newsletter. 

b) Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. 

c) Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. 

d) W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

2. Kontakt 

a) Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. 

b) Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

c) Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłaś/eś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony. 

3. Komentarze 

a) Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. 

b) System komentarzy obsługiwany jest przez Disqus, który jest samodzielnym administratorem Twoich danych osobowych, a korzystanie z systemu odbywa się na podstawie akceptacji przez Ciebie regulaminu świadczenia usług przez Disqus. 

c) Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza. 

d) Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. 

e) W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. Uprawnienia te możesz realizować bezpośrednio w ramach swojego konta użytkownika w systemie Disqus. 

TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE ORAZ PLIKI COOKIES (TZW. CIASTECZKA) 

1. Niniejsza strona zawiera cookies. 

2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). 

3. Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). 

4. Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. 

5. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. 

6. Cookies własne 

Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia. 

7. Cookies podmiotów trzecich  

Moja strona, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich 

8. . Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej. 

A) Google Analytics 

Korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu mojej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics.  

B) Disqus 

System Disqus obsługuje komentarze na blogu. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Disqus Inc. Disqus może wykorzystywać informacje przechowywane w plikach cookies dla własnych celów marketingowych, na co nie mam wpływu. Disqus zapewnia o anonimowości informacji gromadzonych w ramach plików cookies. Korzystasz z Disqus na podstawie umowy zawartej przez Ciebie z Disqus poprzez rejestrację konta użytkownika w ich systemie. W ten sposób godzisz się na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności firmy. 

C) Facebook Pixel 

Narzędzie marketingowe, kierujące do Ciebie reklamy, dostępne w ramach serwisu Facebook. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na Twoją identyfikację. Wiem jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach mojej strony. Informuję Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne ode mnie. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu mojej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka.  

D) Narzędzia społecznościowe 

Na mojej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN, pinterest oraz platformy obsøugujáce podcasty. Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów. 

E) Wideo i audio 

Osadzam na stronach wideo z serwisu YouTube oraz nagrania audio z serwisu SoundCloud. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy SoundCloud Limited. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo lub audio. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo lub audio. Odtwarzając wideo lub audio, Google lub SoundCloud otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu Google lub SoundCloud, lub nie jesteś akurat zalogowana/y. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowałeś się do serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na mojej stronie do Twojego profilu w Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google. 

Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów. 

9. Ograniczenie Cookies 

Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład: 

a) w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”; 

b) w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i 

c) w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”. 

9. Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mogła/ mógł korzystać z wszystkich funkcji mojej strony. 

10. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład: 

a) w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835); 

b) w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i 

c) w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane 

przeglądania”. 

11. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych. 

MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY DANYCH 

1. Informacje, które gromadzę mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzę aktywność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszymi „Zasadami ochrony prywatności”. 

2. Dane osobowe, które publikujesz na mojej stronie internetowej lub przesyłasz do publikacji na mojej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie mogę zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby. 

3. Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji. 

TWOJE PRAWA 

1. Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże się z: 

1. dostarczeniem odpowiedniego dowodu tożsamości (kserokopię paszportu poświadczoną przez notariusza oraz oryginalną kopię rachunku za media z aktualnym adresem). 

2. Mogę na Twoje żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo. 

3. Możesz w dowolnym momencie poinstruować mnie, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych. 

4. W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przeze mnie Twoich danych osobowych w celach marketingowych, albo zapewnim Ci możliwość rezygnacji z udostępniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych. 

LOGI SERWERA 

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 

2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. 

4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

1. Podejmę zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika. 

2. Będę przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na moich bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą). 

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane. 

4. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do mojej strony internetowej; nie poproszę Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na mojej stronie internetowej). 

NOWELIZACJE 

1. Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w mojej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach.  

2. Mogę powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na mojej stronie internetowej. 

STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH 

1. Moja strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mam kontroli i nie ponoszę odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich. 

AKTUALIZACJA INFORMACJI 

Proszę o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jestem.