Oddechowy check in, czyli „jak ma się dziś Twój oddech”?
|

Oddechowy check in, czyli „jak ma się dziś Twój oddech”?

Jak Ci się dziś oddycha? Dowiesz się tutaj, jak możesz zbadać swój oddech oraz dlaczego warto to robić. Czy wiesz, że…? Czy wiesz, że w Indiach, gdy mieszkaniec chce zapytać: „jak się masz?”, często użyje sformułowania „Jak dziś porusza się Twój oddech?”. Czy też moja interpretacja: „Jak ma się dziś Twój oddech”? Dlaczego to jest ważne? Ponieważ to, jak oddech porusza się w Tobie, mówi bardzo wiele o tym co dzieje się…